Úloha č. 22 ze státní maturity v červenci

 Přikládáme výpočet k úloze číslo 22 ze státní maturity z matematiky konané v červenci roku 2021. Jedná se o výpočet obsahu čínky.


První způsob výpočtu


Druhý způsob výpočtu
Komentáře